12
Jul

Raspored treninga od 15.01.-21.01.2018

. Posted in Raspored treninga

 
Ponedjeljak.
15.01.2018.
Utorak
16.01.2018.
Srijeda
17.01.2018.
Četvrtak
18.01.2018.
Petak
19.01.2018.
Subota
20.01.2018. 
Nedjelja
21.01.2018. 
 Početnici 18,30-19,30 LED
(Š)
    16,45-17,45 LED
(Š)
18,15-19,15 LED
(ZV)
   
 Mala škola

18,30-19,30 LED
(Š)

  16,00-16,45 LED
GOLM. TRENING
(Š)
15,30-16,30 LED
GOLM. TRENING
(Š)
16,45-17,45 LED

(Š)
18,15-19,15 LED
(ZV)
08,00-09,00 LED
KLIZAČKI TRENING
(Š)
TURNIR NA BLEDU
Velika škola  18,30-19,30 LED
(Š)
  16,00-16,45 LED
GOLM. TRENING
(Š)
15,30-16,30 LED
GOLM. TRENING
(Š)
16,45-17,45 LED

(Š)
18,15-19,15 LED
(ZV)
 08,00-09,00 LED
KLIZAČKI TRENING
(Š)
TURNIR NA BLEDU
Mlađi kadeti
21,00-22,00 LED
(Š)
07,45-08,45 LED
(Š)
16,00-17,00 LED
(Š)
07,45-08,45 LED
(Š)
16,00-16,45 LED

GOLM. TRENING
(Š)
07,45-08,45 LED
(Š)
15,30-16,30 LED

GOLM. TRENING
(Š)
20,00 IHL
MLA1-MDV1
(Š)

-

08,00-09,00 LED
(Š) 
Kadeti
- 20,00 PH
ZGB1-MLA1
(Š)
07,45-08,45 LED
(Š)
16,00-16,45 LED

GOLM. TRENING
(Š)
07,45-08,45 LED
(Š)
15,30-16,30 LED

GOLM. TRENING
(Š)
22,15-23,15 LED
(Š)
15,45-16,45 LED
(Š)
16,30-17,45 LED
(Š) 
08,00-09,00 LED
(Š)  
Mlađi juniori 21,45-22,45 LED
(ZV) 
08,15-09,15 LED
(ZV)
08,15-09,15 LED
(ZV)
08,15-09,15 LED
(ZV)
19,15-20,15 LED
(ZV)
  21,45-23,00 LED
(DS)
20,30-21,30 LED
(DS)
Juniori
18,00-19,00 LED
(DS)
21,45-22,45 LED
(ZV) 
08,15-09,15 LED
(ZV)
21,45-23,00 LED

(DS) 
08,15-09,15 LED
(ZV)
19,15-20,15 LED
(DS)
08,15-09,15 LED
(ZV)
19,15-20,15 LED

(ZV)
17,30-18,30 LED
(DS)
15,30-16,45 LED
(DS)
20,30-21,30 LED
(DS)
Seniori
18,00-19,00 LED
(DS)
21,45-23,00 LED
(DS) 
19,15-20,15 LED
(DS)
  17,30-18,30 LED
(DS)
15,30-16,45 LED
(DS)

 -

Legenda:                                                                                                   NAPOMENA:  

ZV - Zagrebački Velesajam / DS - Dom sportova / Š - Šalata / SV - Svetice

 
Ponedjeljak.
01.2018.
Utorak
01.2018.
Srijeda
01.2018.
Četvrtak
01.2018.
Petak
01.2018.
Subota
01.2018.
Nedjelj
14.01.2018.
Početnici
-
-

-

- - 15,15-16,15 LED
(Š) 
Mala škola
 - - -

-

- 15,15-16,15 LED
(Š) 
Škola
- -

-

-

- 15,15-16,15 LED
(Š) 
Mlađi kadeti
-

-

-

-
Kadeti
 -  - - -

-

-
Mlađi juniori
 - - -
-
- 12,15-13,15 LED
(ZV)
Juniori
 - - -

-

-  20,45-21,45 LED
(DS)
Seniori
 - - -

-

-  - 

Legenda:

ZV - Zagrebački Velesajam / DS - Dom sportova / Š - Šalata / SV - Svetice

 

 

RBA

 

limes plus gray